e-Loket
U bent hier: Home / e-Loket / Subsidie voor de professionele inschakeling van jongeren uit het duaal leren - Activiteitenverslag
U bent hier: Home / e-Loket / Subsidie voor de professionele inschakeling van jongeren uit het duaal leren - Activiteitenverslag

Subsidie voor de professionele inschakeling van jongeren uit het duaal leren - Activiteitenverslag

Overeenkomstig artikel 9 van het besluit van 10 oktober 2019 is de directie Gesubsidieerde Initiatieven bij Brussel Plaatselijke Besturen de aangewezen administratieve dienst die moet letten op een zorgvuldig beheer van de bij dit besluit toegekende kredieten en die het project voor het schooljaar 2019-2020 moet evalueren.

Op basis van deze subsidie-evaluatie zal de directie m.b.t. de voortgang van de genomen initiatieven en gevoerde projecten alsook over de verkregen resultaten verslag kunnen uitbrengen bij de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

In het kader van deze evaluatieopdracht gebruikt de administratie een aantal instrumenten waaronder het activiteitenverslag essentieel is, aangezien het door elke begunstigde wordt opgesteld om zo de actoren van de sector een synthese te presenteren van hun actie.

Daarom vragen wij u dit formulier in te vullen voor 26 februari 2021.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

IMPLEMENTERING VAN HET DISPOSITIEF
ACTIES EN RESULTATEN Doelstelling 1: De inschakeling van laaggeschoolde jongeren in het arbeidsmilieu bevorderen.
Operationele doelstelling 1.1: De praktische opleiding van de stagiair(e)s bij de gemeentediensten verzekeren
Operationele doelstelling 1.2: Beoordeel de kwaliteit van de praktijkstage
Resultaten:
Attitude van de stagiair(e) ten aanzien van het werk (In te vullen door de mentor)
Wat zijn de relationele vaardigheden en de capaciteit om in team te werken van uw stagiair(e)?  
Wat is de zelfstandigheidsgraad en in welke mate heeft de stagiair(e) zin voor initiatief ?  
Wat is de kwaliteit van het werk van de stagiair(e)?  
Hoe effectief is de stagiair(e)?  
Hoe zou u zijn schriftelijke communicatie beoordelen?  
En zijn/haar mondelinge communicatie?  
Beschrijf de werkrelatie tussen de mentor en de jongere:  
CONCLUSIE
Wat is uw tevredenheidsgraad ten opzichte van het dispositief?