U bent hier: Home / e-Loket

Elektronisch loket

BPB formulieren online

 

Projectoproepen

 

 

  • Driejarige Ontwikkelingsdotatie: Projectoproep voor REG-dotaties

Het dossier dat moet worden opgesteld voor het indienen van een of meerdere projecten in het kader van deze projectoproep moet volgende elementen bevatten:

  • een beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot vaststelling van de lijst van projecten die de gemeente indient in het kader van deze oproep en het bedrag van de voor elk project gevraagde subsidie;
  • het gevoegde correct ingevulde formulier voor elk project.

Einddatum : 15 juli 2020 

 

  • Gelijke kansen:

Deze projectoproep is uitsluitend op eenoudergezinnen gericht.

De projectvoorstellen moeten worden ingediend door middel van deze formulier, naar behoren ingevuld en vergezeld van de vereiste bijlagen, per post of afgegeven bij de administratie, ten laatste op 15 juli 2020 om 17.00 uur.

 

  • Gemeentelijke sportinfrastructuren : 

Projectoproep – Gemeentelijke buurtsportinfrastructuren – Begroting 2020 kandidatuurdossier & Bijlage A

 

  • CDO 2020-2021

Oproep tot kandidaatstelling 2020-2021

E-formulier 2020-2021: deadline 31 maart 2020.

 

Diverse documenten

 

 

  • Subsidie voor de professionele inschakeling van jongeren uit het duaal leren :

- Activiteitenverslag

- Vragenlijst voor de stagiair(e)

 

  • Sportinfrastructuren:

- BuurtsportinfrastructuurCheck-list voor de introductie van de Eindafrekening : Word of Pdf

 

  • Investeringssubsidies 
 

Formulieren : 

- Driejarig Investeringsprogramma - Samenvattende lijst  / Formulier A 
- Driejarig Investeringsprogramma - Project / Formulier B 
- REG - PrinciepsAkkoord voor de Toekenning van een Subsidie / Formulier C
- REG - Toekenning van de Subsidie / Formulier D
- REG - Eindafrekening / Formulier E

 

 

Checklists : 

Voor werken:

Aanvraag om principiële instemming voor de toekenning van subsidie
Aanvraag om toekenning van subsidie
Voorschotaanvraag
Eindafrekeningsaanvraag

Voor studies:
Aanvraag om toekenning van subsidie
Eindafrekeningsaanvraag

Voor verwervingen:
Aanvraag om toekenning van subsidie
Eindafrekeningsaanvraag

 

 

 

 

 

 

Laatste wijziging: 18-06-2020 10:06