U bent hier: Home / De ordonnantie betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene rampen werd op 6 mei 2019 gepubliceerd
U bent hier: Home / De ordonnantie betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene rampen werd op 6 mei 2019 gepubliceerd

De ordonnantie betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene rampen werd op 6 mei 2019 gepubliceerd

Naar aanleiding van de regionalisering van de federale bevoegdheden inzake de vergoeding van schade veroorzaakt door algemene rampen verankerd in de bijzondere wet van 6 januari 2014 betreffende de zesde staatshervorming, was het nodig de tot op heden bestaande wettelijke basis aan te passen, namelijk de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.

Een ordonnantie en een besluit werden aldus opgesteld om twee doelstellingen te bereiken: de vereenvoudiging van de procedure en de versnelling van de procedures voor erkenning en vergoeding.

De ordonnantie betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene rampen werd op 6 mei 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het besluit werd aan de Raad van de State meegedeeld.

Enkel materiële schade die door algemene rampen aan roerende of onroerende materiële goederen toegebracht worden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geven aanleiding tot een hersteltegemoetkoming.

Landbouwrampen waarop de bepalingen van de wet van 12 juli 1976 ook van toepassing zijn, vallen niet onder de bevoegdheden van BPB en komen bijgevolg niet aan bod in de voorgestelde teksten.