U bent hier: Home / Covid-19 - Begrafenissen en lijkbezorging (update)

Covid-19 - Begrafenissen en lijkbezorging (update)

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/008 betreffende het transport van overledenen in het kader van de gezondheidscrisis Covid−19

In afwijking van art. 16, derde lid, van de ordonnantie 29 november 2018 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, vindt het transport van overledenen naar het funerarium of mortuarium onmiddellijk plaats van zodra de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld, een attest heeft opgesteld dat bevestigd dat het een natuurlijke dood betreft en dat er geen risico voor de volksgezondheid is.

De maatregel voorzien in dit besluit is van toepassing gedurende een periode van 60 dagen vanaf de dag van inwerkingtreding van dit besluit, d.w.z. op 29 april 2020.

gearchiveerd onder: