U bent hier: Home / De actoren / De intercommunales / Hydrobru (BIWD)

Hydrobru (BIWD)

Het kraantjeswater, de opvang van afvalwater en de beheersing van overstromingsrisico's in het Brussels Gewest vallen onder de bevoegdheid van Hydrobru, de Brusselse intercommunale voor waterdistributie en sanering.
Taken

Hydrobru heeft drie taken:

 • dag na dag water van onberispelijke kwaliteit leveren aan bijna een miljoen Brusselaars, pendelaars en toeristen en aan alle ondernemingen in het Gewest
 • het rioleringsnet beheren van de 19 Brusselse gemeenten
 • maatregelen nemen om overstromingen te vermijden in de risicowijken

Hydrobru werd opgericht op 1 juli 1989 onder de benaming "Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie" (BIWD).
 

Activiteiten en diensten

De waterdistributie door Hydrobru omvat de volgende activiteiten en diensten:

 • het distributienet onderhouden en vernieuwen
 • nieuwe aansluitingen aanleggen voor gebruikers
 • de verbruikers goed informeren over de kwaliteit van het water, de prijzen, hun verbruik en hun rechten en plichten inzake waterverbruik
 • de minstbedeelden helpen zodat iedereen recht heeft op het levensnoodzakelijke water
 • het water factureren tegen een zo rechtvaardig mogelijke prijs, rekening houdend met de noodzakelijke investeringen om water van onberispelijke kwaliteit te kunnen garanderen

Het Brusselse kraantjeswater wordt gewonnen door de intercommunale Vivaqua en door een aantal andere distributiemaatschappijen buiten het Brussels Gewest.

Het beheer van de gemeentelijke rioleringsnetten en de strijd tegen de overstromingen in deze gemeenten omvat:

 • het beheer van de stormbekkens en collectoren
 • toezicht op het rioolnet
 • hydraulisch beheer van het rioolnet, van het regenwater en van het afvloeiend water
 • het onderhoud, het herstel en de uitbreiding van het rioolnet
 • het geïntegreerd beheer van het rioolnet
   
Instanties die in deze intercommunale vertegenwoordigd zijn

Hydrobru verenigt de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer informatie over de samenstelling van de Raad van Bestuur en het jaarlijkse activiteitenverslag van Hydrobru vindt u op de website www.hydrobru.be.

In de praktijk:

Voor dringende gevallen (waterlek, onvoldoende debiet, afsluiting, bruin water, overstromingen, rioleringsprobleem) kunt u 24/24 en 7/7 terecht op het nummer: +32 (0)2 739 52 11.

Hydrobru
Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 518 88 97
Fax: +32 (0)2 518 83 05
E-mail: info@hydrobru.be
Web: www.hydrobru.be

Dagelijks wordt er in het Brussels Gewest 165.000 m3 distributiewater verbruikt, ofwel 55 Olympische zwembaden.

(Bron: Hydrobru, website)