U bent hier: Home / De actoren / De intercommunales / Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP)

Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP)


De Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP) is het gemeenschappelijke opleidingscentrum voor de zes Brusselse politiezones en is een van de tien gedecentraliseerde politiescholen die zijn erkend door de Belgische federale politie. De GIP verwelkomt zowel politieagenten in functie, nieuwe rekruten als vertegenwoordigers van andere openbare instanties of overheidsdiensten.
Taken

De Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP) organiseert:

  • beroepsopleidingen voor personeelsleden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus
  • opleidingen over veiligheid voor personeelsleden van andere openbare instanties en overheidsdiensten

De GIP wil in dit domein een kenniscentrum worden.

Als een van de tien gedecentraliseerde politiescholen die zijn erkend door de federale politie respecteert ze bij de uitvoering van haar taken de democratische waarden van de Belgische Staat en de wetgeving en regelgeving ter zake.

De GIP werd opgericht in 1994 en heeft de activiteiten overgenomen die sinds 1970 werden uitgevoerd door het opleidingscentrum van de politie Brussel.

Activiteiten en diensten

De school organiseert de volgende opleidingen:

  • basisopleiding agent, inspecteur en hoofdinspecteur;
  • verschillende functionele opleidingen voor personeelsleden van politiediensten die zich willen specialiseren of een gespecialiseerde functie willen uitoefenen (bijv. hondengeleider, mentor, specialist geweldbeheersing)
  • voortgezette opleidingen voor personeelsleden van politiediensten die hun kennis en vaardigheden willen onderhouden en aanscherpen
  • opleidingen die speciaal bestemd zijn voor personeelsleden van het administratieve en logistieke kader van de politiediensten
  • opleidingen voor personeelsleden van andere openbare instanties en overheidsdiensten (bijv. gemeentebesturen, Leefmilieu Brussel, Net Brussel)
Instanties die in deze intercommunale vertegenwoordigd zijn

De intercommunale GIP is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) met als huidige leden de 19 gemeenten, de zes politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel. De 19 Brusselse gemeenten worden vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van de GIP door hun burgemeesters.

Raadpleeg het Belgisch Staatsblad (www.ejustice.just.fgov.be) voor officiële informatie over de GIP (statuten, Raad van Bestuur).

In de praktijk:

Als u een opleiding wilt volgen aan de GIP, dan moet u een personeelslid van een politiedienst zijn of moet u aangeworven zijn nadat u bent geslaagd voor de selectieproeven van de politie.

U denkt aan een carrière bij de politie? Surf dan naar www.jobpol.be voor informatie over vacatures bij de politie.

Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP)
Oudstrijderslaan 190, 1140 Brussel
Tel.: +32 (0)2 201 16 16
Fax: +32 (0)2 201 14 58
Web : www.eripgip.be
E-mail: erip@eripgip.be