U bent hier: Home / 7. Kunt u deze zin uitleggen?

7. Kunt u deze zin uitleggen?

7. In de aan de gemeenten gerichte mededeling staat dat de virtuele zittingen van de Gemeenteraad alleen kunnen worden georganiseerd als het gaat om het nemen van beslissingen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de taken van de gemeente. Kunt u deze zin uitleggen, aangezien de teksten van het desbetreffende besluit de bevoegdheden van de Raad tijdens virtuele vergaderingen niet beperken en dat in de overwegingen van het besluit wordt gespecificeerd dat niet-urgente beslissingen die onder de bevoegdheid van de Gemeenteraad vallen dus alleen zullen worden uitgeoefend als deze in staat is om te vergaderen, al is het maar op virtuele wijze of wanneer deze weer bijeenkomt.

Een naar behoren opgeroepen Gemeenteraad voor een virtuele vergadering kan al zijn bevoegdheden onbeperkt uitoefenen en zonder de urgentie van zijn besluiten te hoeven rechtvaardigen.

De zin in de mededeling van 7 april luidde (als volgt: "Deze virtuele bijeenkomsten kunnen alleen worden gehouden als er beslissingen worden genomen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken van de gemeente"), verwijst naar virtuele vergaderingen van het College wanneer het optreedt in plaats van de Raad, zoals blijkt uit de preambule ("in aanmerking nemend dat in deze uitzonderlijke omstandigheden en om de continuïteit van de openbare dienstverlening en de uitoefening van de essentiële opdrachten van de gemeenten te waarborgen, de bevoegdheden van de gemeenteraad die in geval van nood moet worden uitgeoefend, worden uitgeoefend door het College van burgemeester en schepenen […]”.