U bent hier: Home / 3. Vervangt deze bepaling artikel 104, eerste lid, van de NGW?

3. Vervangt deze bepaling artikel 104, eerste lid, van de NGW?

3. Artikel 3 bepaalt dat wanneer het College op virtuele wijze plaatsvindt, de agenda en alle documenten die daarop betrekking hebben, ten minste 24 uur vóór het door de vergadering vastgestelde tijdstip elektronisch aan de betrokken leden moeten worden meegedeeld. Vervangt deze bepaling artikel 104, eerste lid, van de NGW?

Artikel 104 van de NGW stelt geen oproepingstermijnen vast, maar alleen de frequentie van de vergaderingen van het College. Het College zal blijven vergaderen "zo dikwijls de spoedige afdoening van de zaken het vereist." Er werd echter een minimale opzegtermijn van 24 uur nodig geacht, zodat de leden van het College de tijd hadden om de op de agenda geplaatste dossiers te lezen en te onderzoeken.