U bent hier: Home / 2. Kunt u enig licht werpen op het verschil tussen de twee?

2. Kunt u enig licht werpen op het verschil tussen de twee?

2. De beslissingen genomen op grond van artikel 1 van het besluit worden wekelijks aan de Gemeenteraad meegedeeld en moeten na afloop van de periode van 60 dagen door de Gemeenteraad worden "bevestigd". Dit is een bevestiging, geen goedkeuring. Kunt u enig licht werpen op het verschil tussen de twee?

De term “bevestiging” verving de term “goedkeuring” om te reageren op een opmerking van de Raad van State dat de goedkeuringsprocedure doorgaans bedoeld is om een besluit in werking te laten treden, wat niet het doel was van de bepaling.

Besluiten die niet door de gemeenteraad zijn bevestigd, verliezen in de toekomst hun werking. Het is dus geen oorzaak van nietigheid (dat met terugwerkende kracht werkt).